Опубликован 2022-03-02

TURLI BOSQICHDA INGLIZ TILINI O'QITISHNING O’ZIGA HOS JIHATLARI

TURLI BOSQICHDA INGLIZ TILINI O'QITISHNING O’ZIGA HOS JIHATLARI

Аннотация


Annotatsiya. Ushbu maqola o'qitish usullari va o'qituvchining ma'ruzalar

orqali o'qitishning an'anaviy usullaridagi rolini o'rganadi, bu erda biz

o'qituvchining bir tomonlama nutqini va passiv javobni yoki talabalar

tomonidan ko'r-ko'rona qabul qilinishini topamiz. Ko'p narsa o'qituvchi va

o'quvchilarning tasavvuriga va iloji bo'lsa, o'quvchilarning izohlash qobiliyatiga

bog'liq. Yangi usullarda o'qituvchining o'quvchiga yozuvchi tajribasini his qilish

mahorati samarali o'rganishga yordam beradi.

Как цитировать


Qahramonova, S. (2022). TURLI BOSQICHDA INGLIZ TILINI O’QITISHNING O’ZIGA HOS JIHATLARI: TURLI BOSQICHDA INGLIZ TILINI O’QITISHNING O’ZIGA HOS JIHATLARI. Журнал иностранных языков и лингвистики, 4(1). извлечено от https://education.jspi.uz/index.php/fll/article/view/5068

Библиографические ссылки


Djabbarov, S. (2021). Бошланғич синф ўқувчиларига инглиз тилини

ўқитишнинг долзарб муаммолари ва ечимлари. Журнал иностранных языков

и лингвистики, 4(9).

Djabbarov, S. (2020). Ijtimoiy-psixologik kompitetlilik tushunchasi xususida.

Архив Научных Публикаций JSPI, 1(52). извлечено от https://science.iedu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4897

Djabbarov, S. (2020). Бўлажак чет тил муаллимининг касбий тайёргарлиги

ва уни шакллантириш йўллари. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(52).

извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4899

Авторы


Shohsanam Qahramonova

JIZZAKH STATE PEDAGOGICAL INSTITUTE

Ключевые слова:

KALIT SO'ZLAR: Xorijiy tillar, innovatsion texnologiyalar, metod, mafuzalar, amaliyot, ananaviy talim tizimi, kasbiy talim, grammatika, nutq

Copyright (c) 2022 Журнал иностранных языков и лингвистики

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная.

Powered by I-Edu Group