Опубликован 2022-03-02

BADIIY MATNDA FRAZEOLOGIZMLAR BAHO IFODALASH VOSITASI SIFATIDA

BADIIY MATNDA FRAZEOLOGIZMLAR BAHO IFODALASH VOSITASI SIFATIDA

Аннотация


Asrlar davomida shakllangan frazeologizmlar ogʻzaki nutqda,

badiiy adabiyotda hamda publitsistikada oʻtkir, taʼsirchan tasviriy vosita sifatida

keng qoʻllanadi. Yozuvchilar oʻz asarlarida Frazeologizmlardan unumli

foydalanish bilan birga mavjud frazeologizmlarni asar ruhiga moslagan holda

qisman oʻzgartiradilar, shu yoʻl bilan yangi iboralar yaratadilar.

Как цитировать


Nizomova, Z. (2022). BADIIY MATNDA FRAZEOLOGIZMLAR BAHO IFODALASH VOSITASI SIFATIDA: BADIIY MATNDA FRAZEOLOGIZMLAR BAHO IFODALASH VOSITASI SIFATIDA. Журнал иностранных языков и лингвистики, 4(1). извлечено от https://education.jspi.uz/index.php/fll/article/view/5074

Библиографические ссылки


Yo’ldoshev B. O'zbek tilida frazeologizmlarning uslubiy va pragmatic

imkoniyatlari, -Samarqand SamDU nashri, 2002. --- 37 b.

Rahmatullayev Sh., Oʻzbekfrazeologiyasiningbaʼzi masalalari, T., 1966;

Vinogradov V. V., Osnovnie ponyatiya russkoy frazeologii kak

lingvisticheskoy dissiplini, v yego kn.: Izbr. trudi, t. 3, M., 1977;

Tursunov U., Muxtorov J., Rachmatullayev Sh., Hozirgi oʻzbek adabiy tili

nashr], T., 1992;

Reformatskiy A. A., Vvedeniye v yazikovedeniye, M, 1998.

Nizomova, Z. (2020). Teachers’ English Proficiency and classroom

language use. Журнал иностранных языков и лингвистики, 1(1), 92-96.

Nizomova, Z. (2021). ALLITERATION AS A SPECIAL STYLISTIC

TECHNIQUE.Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal, 2021(5),

-253.

Nizomova, Z. (2021). ALLITERATION AS A LITERARY DEVICE.

Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal, 2021(02), 161-171.

Авторы


Zebo Nizomova

JIZZAKH STATE PEDAGOGICAL INSTITUTE

Ключевые слова:

frazeologizm, frazeologik birlik, Frazeologik birikma, frazeologiya, til birliklari, til vositasi, milliy kolorit, obrazlilik, ibora, tilshunoslik, majoziylik, lug'aviy birlik, sema, pragmatik sema, kinoya

Copyright (c) 2022 Журнал иностранных языков и лингвистики

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная.

Powered by I-Edu Group