Опубликован 2022-03-02

BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINING INGLIZ TILIDAGI NUTQINI RIVOJLANTIRISH

BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINING INGLIZ TILIDAGI NUTQINI RIVOJLANTIRISH

Аннотация


Ushbu tezisda boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ingliz tiliga bo'lgan qiziqishini oshirish va sodda yo'llar bilan ularga tushuncha bera olish hamda korgazmalardan unumli foydalanish. O'quvchilar nutqida uchraydigan an'anaviy nuqsonlarni oldini olish haqida so'z boradi.

Как цитировать


Suleymanova, S. (2022). BOSHLANG’ICH SINF O’QUVCHILARINING INGLIZ TILIDAGI NUTQINI RIVOJLANTIRISH: BOSHLANG’ICH SINF O’QUVCHILARINING INGLIZ TILIDAGI NUTQINI RIVOJLANTIRISH. Журнал иностранных языков и лингвистики, 4(1). извлечено от https://education.jspi.uz/index.php/fll/article/view/5081

Библиографические ссылки


O'zbekiston Respublikasining Ta'lim terisida"gi qonuni 1997 yil.29- vgust. Oliy ta'lim me'yoriy hujjatlar to'plami. Sharq nashriyoti-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyati.- T., 2001 2. Pedagogika "Nashr" Toshkent 2011y J. Xasanboyev 3. English kids. Toshkent 2011 4. http://mthod.novgorod.rcde.ru/getblob.asp?id-5000. 5. http://rspu.edu.ru/university/chair/eng.html. 6. Djabbarov, S. (2021). Бошланғич синф ўқувчиларига инглиз тилини ўқитишнинг долзарб муаммолари ва ечимлари. Журнал иностранных языков и лингвистики, 4(9)

Авторы


Shaxrizoda Suleymanova

JIZZAKH STATE PEDAGOGICAL INSTITUTE

Ключевые слова:

og'zaki nutq, nutqiy faollik,nutqning grammatik tomoni, lug'at. muloqot, grammatik jihat, bilim va tarbiya.

Copyright (c) 2022 Журнал иностранных языков и лингвистики

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная.

Powered by I-Edu Group