Опубликован 2022-06-11

Noelastik mahkamlangan plastinka tebranish tenglamasining chegaraviy shartlrini aniqlash metodi.

Аннотация


To’gri to’rtburchakli plastinka texnikaning har hil sohalarida keng tadbiq etiladi [1-4]. Agar to’gri to’rtburchakli plastinkaning mahkamlanish holatini vizual kuzatish imkoni bo’lmasa, uni holatini aniqlash uchun egilishining xos chastotalaridan foydalanish mimkin. Doiraviy va halqali plastinkalarning mahkamlanishini diagnostika qilish metodi professor A. M. Axtyamov ishlarida bajarilgan. U ishlarda doiraviy va halqali plastinkalarning egilish tebranishlarining chastotalaridan foydalanib mahkamlanishini aniqlash bir qiymatli ko’rsatilgan. Quyidagicha savol tug’iladi: agar to’g’ri to’rtburchakli plastinkaning ikkita qarama-qarshi tomonlari erkin tayangan bo’lsa qolgan ikki qarama-qarshi tomonlarinig mahkamlanish holati egilish tebranishining xos chastotalariga qarab aniqlash mumkinmi? Agar plastinkaning qarama-qarshi tomonlari teng imkoniyatli holatda bo’lsa, ularning “erkin holat-mahkam holat” kabi mahkamlanish holati, “mahkam holat-erkin holat” kabi mahkamlanish holati kabi chastotalarga ega bo’ladi. Bundan esa masalaning yechimi ikkita ekanligi kelib chiqadi. Ushbu maqolada to’rtburchakli plastinkaning ikkita qarama qarshi qirralari sharnirli mahkamlangan bo’lsa qolgan qarama qarshi qirralaridagi chegaraviy shartlarini aniqlashning metodi topilgan. Ayrim misollar ko’rsatilib, nazariy asoslangan.

Как цитировать


Ravshanov, Z., & Pardayev, J. (2022). Noelastik mahkamlangan plastinka tebranish tenglamasining chegaraviy shartlrini aniqlash metodi. Журнал математики и информатики, 2(3). извлечено от https://education.jspi.uz/index.php/matinfo/article/view/6039

Библиографические ссылки


Abduxakimov, S., Mamatov, J., & Xolboyev, J. (2021). BAZI TASODIFIY MIQDORLARNING TAQSIMOT VA XARAKTERISTIK FUNKSIYALARI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Abduxakimov, S., Mamatov, J., & Esirgapov, J. (2021). MARKOV ZANJIRILARI UCHUN ERGODIK TEOREMA. Журнал математики и информатики, 1(4).

Авторы


Zoyir Ravshanov

Jizzakh State Pedagogic Instituti

Jasur Pardayev

Ключевые слова:

elastik bo'lmagan mahkamlanish, to'rtburchakli plastinkaning tebranishlari, xususiy chastotalar, teskari masala

Выпуск


Раздел: Articles

Powered by I-Edu Group