Опубликован 2022-06-11

XALQARO BAHOLASH TIZIMLARI

Аннотация


В этой статье представлена ​​информация о международных системах оценивания, Международной системе оценивания PISA.

Как цитировать


Shukurova, M. (2022). XALQARO BAHOLASH TIZIMLARI. Журнал математики и информатики, 2(3). извлечено от https://education.jspi.uz/index.php/matinfo/article/view/6145

Библиографические ссылки


Pedagoglarda kreativlik sifatlarini rivojlantirish va undan foydalanishning samarali yo’llari.M Qazibekov, M Bayzaqov, Журнал математики и информатики, 2022

Sulaymonov, F., & Bayzaqov, M. (2021). MATEMATIK MANTIQ ELEMENTLARINI ERTA O’RGATISH VA UNING AHAMIYATI. Журнал математики и информатики, 1(2).

Mamatov, J., Bayzaqov, M., & Rahimova, S. (2021). BERNULI VA PUSSON TAQSIMOTLARI. Журнал математики и информатики, 1(4).

Pedagoglarda kreativlik sifatlarini rivojlantirish va undan foydalanishning samarali yo’llari.M Qazibekov, M Bayzaqov, Журнал математики и информатики, 2022

Abduxakimov, S., Mamatov, J., & Xolboyev, J. (2021). BAZI TASODIFIY MIQDORLARNING TAQSIMOT VA XARAKTERISTIK FUNKSIYALARI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Abduxakimov, S., Mamatov, J., & Esirgapov, J. (2021). MARKOV ZANJIRILARI UCHUN ERGODIK TEOREMA. Журнал математики и информатики, 1(4).

Авторы


Muqaddas Shukurova

Jizzakh city 17-school

Ключевые слова:

PIRLS, PISA, TALIS, TIMMS

Выпуск


Раздел: Articles

Powered by I-Edu Group